Text Box: http://matematica.noads.biz

 

Soluţii

Subiectul 1

1..

2.In produsul cerut intră şi factorul deci tot produsul este 0.

3.Ecuaţia dată se mai scrie .Notăm şi obţinem ecuaţia de gradul doi

    care are soluţiile şi .

    Revenind la notaţia făcută obţinem o singură soluţie şi anume .

4.Mulţimeaare 9 elemente.

    Numărul submulţimilor cu două elemente ale mulţimii A este .

5.Punem condiţia ca punctul B să aparţină dreptei date şi avem:

     deci .

    Mijlocul segmentului AB este .

6..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soluţii

Subiectul 2

a)Fie   ,     

   

    rezultă că .

b) Fie   ,   

   

    rezultă că .

c)

d).

e)

   

       

f)Asociativitatea

    Legea este asociativă conform punctului e)

    Element neutru

   

    Deci legea are element neutru.

    Elemente simetrizabile

   

   

    In concluzie perechea formează o structură algebrică de grup.

 

 

 

 

 

 

Soluţii

Subiectul 3

a).

b).

c)

   

    Se obţine ecuaţia care are soluţiile şi .

 

Celelalte rezolvări vor fi afişate pe măsură ce vor fi redactate.