Competente digitale bac 2012

Model competente digitale 2012
Model competente digitale 2011
Programa de bacalaureat pentru evaluarea competentelor digitale 2011

Proba D de evaluare a competentelor digitale

Introducere
Proba D, de evaluare a competentelor digitale, are statutul de proba obligatorie pentru elevii de la toate filierele, profilurile si specializarile/calificarile.
Proba D se desfasoara in laboratoarele de informatica din unitatile de invatamant, in perioada mentionata in Calendarul examenului de bacalaureat - 2011, dupa un grafic stabilit la nivelul fiecarui centru de examen. Programarea examenelor se face incepand cu prima zi stabilita in calendar, in zile consecutive, utilizand la maximum resursele necesare.
Subiectele de bacalaureat nu vizeaza continutul unui manual anume. Manualul scolar reprezinta doar unul dintre suporturile didactice utilizate de catre profesori si elevi in vederea formarii competentelor prevazute de programa scolara.
Structura probei D
In fiecare dintre zilele alocate probei, Centrul National de Evaluare si Examinare pune la dispozitia centrelor de examen cate o varianta de subiecte de examen si cate 15 pachete distincte de fisiere care urmeaza sa fie prelucrate in conformitate cu cerintele din subiecte.
Fisierele din fiecare pachet sunt formate din aceleasi elemente de principiu (de exemplu o zona de text, o imagine, un tabel etc.), dar aceste elemente au un continut distinct pentru fiecare pachet in parte. Toate pachetele sunt distribuite pe calculatoarele din laboratorul in care se desfasoara proba, conform procedurilor specifice.
Toti candidatii care sustin proba in aceeasi zi primesc aceeasi varianta de subiecte, dar prelucrarile mentionate in cerinte sunt realizate asupra unor pachete de fisiere individuale.
O varianta de subiecte este structurata pe doua fise de lucru care cuprind sarcinile propuse candidatilor spre rezolvare, in urmatoarele conditii:
- fisa A - cu conexiune functionala la Internet;
- fisa B - dupa intreruperea conexiunii la Internet.
Fisa A cuprinde subiectul I, iar fisa B cuprinde trei subiecte (II, III si IV). Fiecare dintre subiectele I, II si III este notat cu 10 puncte, iar subiectul al IV-lea este notat cu 70 de puncte. Nu se acorda puncte din oficiu.
Itemii utilizati in subiecte sunt de tipurile:
- pentru subiectul I: itemi semiobiectivi
- intrebari cu raspuns scurt, intrebari structurate;
- pentru subiectul al II-lea: itemi semiobiectivi
- intrebari cu raspuns scurt, itemi de completare;
- pentru subiectul al III-lea: itemi obiectivi cu alegere multipla;
- pentru subiectul al IV-lea: itemi semiobiectivi (intrebari structurate) si itemi subiectivi, de tip rezolvare de probleme.
Rezolvarea cerintelor cuprinse in subiectele I si al IV-lea are un caracter preponderent practic; cerintele cuprinse in al II-lea si al III-lea subiect vizeaza in special competente de specialitate de natura teoretica.
Cerintele cuprinse in subiecte asigura o cuprindere echilibrata a competentelor evaluate si au un grad de complexitate care permite tratarea acestora in timpul stabilit.

Competente de evaluat la proba D

Competentele de evaluat sunt mentionate detaliat in programa de bacalaureat pentru evaluarea competentelor digitale, avand in vedere domeniile:
- utilizarea computerului si organizarea fisierelor;
- editoare de texte;
- informatie si comunicare;
- concepte de baza ale tehnologiei informatiei (IT);
- editoare de calcul tabelar;
- baze de date;
- prezentari.
Precizari privind evaluarea la proba D
In cadrul examenului de bacalaureat evaluarea se realizeaza prin raportare la competentele de evaluat, prezentate in programa disciplinei.
La baza construirii competentelor de evaluat s-au avut in vedere nivelurile cognitive: cunoastere, comprehensiune sau intelegere, aplicare, analiza, sinteza, evaluare.
Cunoasterea vizeaza identificarea de termeni, relatii, procese, observarea unor fenomene, procese, nominalizarea unor concepte, culegerea de date din surse variate, definirea unor concepte etc.
Intelegerea vizeaza compararea unor date, reprezentarea unor date, stabilirea unor relatii, calcularea unor rezultate partiale, clasificari de date, reprezentarea unor date, sortarea - discriminarea, investigarea, descoperirea, explorarea etc.
Aplicarea vizeaza reducerea la o schema sau model, anticiparea unor rezultate, reprezentarea datelor, remarcarea unor invarianti, rezolvarea de probleme prin modelare si algoritmizare etc.
Analiza vizeaza descrierea unor stari, sisteme, procese, fenomene, generarea de idei, argumentarea unor enunturi, demonstrarea, compararea unor rezultate etc.
Sinteza vizeaza formularea unor concluzii, calcularea si evaluarea unor rezultate, interpretarea rezultatelor, analiza de situatii, elaborarea de strategii, relationări intre diferite tipuri de reprezentari etc.
Evaluarea vizeaza aplicarea, generalizarea si particularizarea, integrarea, verificarea, optimizarea, transpunerea, realizarea de conexiuni, adaptare si adecvare la context etc
Baremul de evaluare si de notare este instrumentul pe baza caruia se apreciaza lucrarile elevilor.
Este un instrument de evaluare si de notare asociat unei/ unor sarcini concrete de lucru date elevilor. Baremul de evaluare si de notare este elaborat cu un grad inalt de obiectivitate si aplicabilitate, astfel incat sa reduca la minimum diferentele de notare intre corectori.
Baremul de evaluare si de notare este proiectat pe baza notarii analitice. Notarea analitica are avantajul de a asigura rigurozitatea corectarii, favorizand realizarea unor aprecieri obiective.
Baremul de evaluare si de notare permite evaluarea precisa a raspunsurilor la itemii de tip alegere multipla. In cazul itemilor de tip rezolvare de probleme, baremul de evaluare si de notare include elemente ale raspunsului care vor fi punctate. In acest fel candidatul primeste punctaj pentru rezolvari partiale ale cerintei itemului. Se puncteaza insa corespunzator oricare alte metode de rezolvare corecta a cerintei.
Caracterul teoretic, dar si practic al probei D conduce la aspecte specifice pentru evaluarea competentelor digitale, aceasta fiind realizata pe baza fisierelor de lucru, prelucrate conform cerintelor din subiecte, precum si pe baza raspunsurilor furnizate de catre candidat, completate pe foaia de examen.
In urma evaluarii realizate conform baremului, pe baza punctajului obtinut, se stabileste nivelul de competenta digitala.
Adauga un comentariu
Nume:
Comentariu:
Verificare antispam:
Vezi celelalte comentarii (0)
Calendarul de desfasurare a evaluarii nationale 2021
Calendarul examenului national de Bacalaureat 2021
Arhiva variante-mate.ro - multe materiale folositoare din anii trecuti
© 2021 Matematica - bacalaureat, evaluare nationala - variante rezolvate