Autor:Tănase Gabriel
Profesor de matematică

Legea educatiei nationale 2011

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

TITLUL I - Dispozitii generale (art.1-15)
TITLUL II - Invatamantul preuniversitar
     CAPITOLUL I - Dispozitii generale (art.16-21)
        SECTIUNEA 1 - Dispozitii generale (art.22-26)
        SECTIUNEA a 2-a - Educatia anteprescolara (art.27)
        SECTIUNEA a 3-a - Invatamantul prescolar (art.28)
        SECTIUNEA a 4-a - Invatamantul primar (art.29)
        SECTIUNEA a 5-a - Invatamantul gimnazial (art.30)
        SECTIUNEA a 6-a - Invatamantul liceal (art.31)
        SECTIUNEA a 7-a - Invatamantul tehnologic si vocational (art.32)
        SECTIUNEA a 8-a - Invatamantul profesional (art.33)
        SECTIUNEA a 9-a - Invatamantul militar preuniversitar (art.34-41)
        SECTIUNEA a 10-a -Invatamantul de arta si invatamantul sportiv
                (art.42-43)
        SECTIUNEA a 11-a - Invatamantul postliceal (art.44)
        SECTIUNEA a 12-a - Invatamantul pentru persoanele apartinand
                 minoritatilor nationale (art.45-47)
        SECTIUNEA a 13-a - Invatamantul special si special integrat (art.48-56)
        SECTIUNEA a 14-a - Invatamantul pentru copiii si tinerii capabili de
                 performante inalte (art.57)
        SECTIUNEA a 15-a - Programul "scoala dupa scoala" (art.58)
        SECTIUNEA a 16-a - Alternativele educationale (art.59)
        SECTIUNEA a 17-a - Invatamantul particular si confesional (art.60)
     CAPITOLUL III - Reteaua scolara (art.61-63)
     CAPITOLUL IV - Curriculumul invatamantului preuniversitar (art.64-70)
     CAPITOLUL V - Evaluarea rezultatelor invatarii
        SECTIUNEA 1 - Dispozitii generale privind evaluarea (art.71-73)
        SECTIUNEA a 2-a - Structura si caracteristicile evaluarilor (art.74-78)
     CAPITOLUL VI - Resursa umana
        SECTIUNEA 1 - Beneficiarii educatiei (art.79-87)
        SECTIUNEA a 2-a - Personalul din invatamantul preuniversitar
                (art.88-93)
     CAPITOLUL VII - Conducerea sistemului si a unitatilor de invatamant
        SECTIUNEA 1 - Dispozitii generale (art.94-95)
        SECTIUNEA a 2-a - Conducerea unitatilor de invatamant (art.96-98)
        SECTIUNEA a 3-a - Unitatile conexe ale invatamantului preuniversitar
                (art.99-100)
     CAPITOLUL VIII - Finantarea si baza materiala a invatamantului
                 preuniversitar
        SECTIUNEA 1 - Dispozitii generale (art.101-111)
        SECTIUNEA a 2-a - Baza materiala a invatamantului preuniversitar de
                stat (art.112-113)
TITLUL III - Invatamantul superior
     CAPITOLUL I - Dispozitii generale (art.114-130)
     CAPITOLUL II - Structura organizatorica a institutiilor de
                 invatamant superior (art.131-135)
     CAPITOLUL III - Organizarea studiilor universitare
        SECTIUNEA 1 - Structura anului universitar (art.136)
        SECTIUNEA a 2-a - Programe de studii universitare (art.137-138)
        SECTIUNEA a 3-a - Forme de organizare (art.139-140)
        SECTIUNEA a 4-a - Contracte de studii (art.141)
        SECTIUNEA a 5-a - Admiterea in programe de studii (art.142)
        SECTIUNEA a 6-a - Examene de finalizare a studiilor (art.143)
        SECTIUNEA a 7-a - Examenele de evaluare pe parcurs a studentilor
                (art.144-145)
        SECTIUNEA a 8-a - Diplome (art.146-147)
        SECTIUNEA a 9-a - Credite de studii (art.148-149)
        SECTIUNEA a 10-a - Ciclul I - Studii universitare de licenta
                (art.150-152)
        SECTIUNEA a 11-a - Ciclul II - Studii universitare de master
                 (art.153-157)
        SECTIUNEA a 12-a - Ciclul III - Studii universitare de doctorat
                (art.158-170)
     CAPITOLUL IV - Organizarea invatamantului postuniversitar (art.171)
        SECTIUNEA 1 - Programele postdoctorale (art.172)
        SECTIUNEA a 2-a - Programele postuniversitare de formare si
                dezvoltare profesionala continua (art.173)
     CAPITOLUL V - Invatamantul superior medical
        SECTIUNEA 1 - Organizarea si functionarea invatamantului superior
                medical.Invatamantul superior din domeniile sanatate si medicina
                veterinara (art.174)
        SECTIUNEA a 2-a - Reglementarea altor aspecte specifice (art.175)
     CAPITOLUL VI- Invatamantul superior militar si invatamantul de informatii,
                de ordine publica si de securitate nationala
        SECTIUNEA 1 - Organizare si functionare (art.176)
        SECTIUNEA a 2-a - Managementul si finantarea institutiilor (art.177)
        SECTIUNEA a 3-a - Resurse umane (art.178)
        SECTIUNEA a 4-a - Viata universitara (art.179)
     CAPITOLUL VII - Invatamantul superior artistic si sportiv (art.180-188)
     CAPITOLUL VIII - Activitatea de cercetare si creatie universitara
                (art.189-191)
     CAPITOLUL IX - Promovarea calitatii in invatamantul superior si in
                cercetarea stiintifica
        SECTIUNEA 1 - Dispozitii generale (art.192-197)
        SECTIUNEA a 2-a - Sprijinirea excelentei individuale (art.198)
     CAPITOLUL X- Promovarea universitatii centrate pe student
        SECTIUNEA 1 - Dispozitii generale (art.199)
        SECTIUNEA a 2-a - Inmatricularea studentilor.
                Registrul matricol unic al universitatilor din Romania (art.200-206)
     CAPITOLUL XI - Conducerea universitatilor
Adauga un comentariu
Nume:
Comentariu:
Verificare antispam:
Vezi celelalte comentarii (0)

Calendarul examenului national de Bacalaureat 2019
Structura anului scolar 2018-2019
Calendarul de desfasurare a evaluarii nationale in anul scolar 2018-2019
Arhiva variante-mate.ro - multe materiale folositoare din anii trecuti
© 2020 Matematica - bacalaureat, evaluare nationala - variante rezolvate